Wkładka Mirena

Domaciczny system Mirena, jedną z dwóch dostępnych polskim rynku wkładek uwalniającą hormon. Zawiera 52 mg lewonorgestrelu oddawanego z szybkością 20 ug na dobę. Ma także najdłuższy okres stosowania – 5 lat , jej kształt przypomina literę „T” i jest zakończony trzonkiem, do którego przymocowane są dwie nitki które służą do kontroli i usuwania wkładki z macicy. Wkłada Mirena zakładana jest podczas wizyty ginekologicznej pod kontrolą USG, wkładkę w ciągu 4 do 12 tygodni od założenia trzeba skontrolować, później kontrola powinna być raz w roku.