Co to jest wymaz z szyjki macicy?

Wymaz komórek śluzówki szyjki macicy pobierany jest w celu przeprowadzenia badań cyto-logicznych. Są to badania profilaktyczne mające na celu wykrycie ewentualnych zmian cytologicznych komórek śluzówki szyjki macicy (czyli otwarcia macicy do pochwy). Zmiany te w pewnych przypadkach mogą dać początek rakowaceniu komórek. Wymaz z szyjki pobiera się podczas rutynowego badania ginekologicznego.

Czy regularne badanie wymazu z szyjki macicy jest konieczne?

Badanie wymazu z szyjki macicy jest bardzo skutecznym sposobem wykrywania zmian, które nie leczone mogą ewentualnie doprowadzić do rozwoju raka. Rak szyjki macicy jest bardzo groźny i co roku na to schorzenie umiera w USA 5000 kobiet. Wczesne wykrycie zmian tzw. przedrakowych daje bardzo dobre rokowania wyleczenia. Dzięki opracowaniu tego testu przed 50 laty śmiertelność spowodowana rakiem szyjki macicy spadła o ponad 70%.

U których kobiet powinno prowadzić się regularne badania wymazu z szyjki macicy?

Badania wymazu z szyjki macicy i badania ginekologiczne powinny być regularnie przepro-wadzane u kobiet aktywnych seksualnie lub od 18 roku życia. Są sprzeczne opinie na temat górnej granicy wieku kobiet, które powinny poddawać się tym badaniom - stosuj się do za¬leceń swojego lekarza.

Jak często powinno się badać wymazy z szyjki macicy?

U większości kobiet badania wymazu komórek z szyjki macicy powinno się przeprowadzać raz w roku. Niektóre kobiety, należące do grupy niskiego ryzyka i u których kilka badań pod rząd dało dobre wyniki (brak zmian cytologicznych komórek) testy można przeprowadzać rzadziej. Pewną role odgrywa również wiek (zmiany występują częściej u kobiet przed me- nopauzą). Twój lekarz ustali najwłaściwszą dla Ciebie częstość tych badań. U kobiet po histe- rektomii badań wymazu zazwyczaj nie zleca się.

Jak przeprowadza się wymaz?

Bardzo szybko i łatwo. Podczas badania gi¬nekologicznego z zastosowaniem wziernika lekarz za pomocą specjalnej szczoteczki lub szpatułki (podobnej do tej, z pomocą jakiej ogląda się gardło) lekarz pobiera próbkę ko¬mórek szyjki macicy (patrz - rysunek obok).

Czy pobieranie próbki komórek jest bolesne?

Zazwyczaj nie. Możesz poczuć poruszanie się szpatułki lub szczoteczki, co niekiedy może spowodować lekką bolesność - jakby ukłucie. Wiele kobiet mówi, że najbardziej nieprzyjemną częścią badania jest otwieranie wziernika. Dyskomfort możesz zmniejszyć oddychając głęboko i próbując rozluźnić mięśnie przedsionka pochwy.

Co potem dzieje się z pobranymi komórkami?

Pobrane komórki zazwyczaj umieszczane są na szkieł¬ku mikroskopowym, barwione specjalnym barwnikiem i analizowane przez przeszkolony personel laborato¬rium diagnostycznego za pomocą mikroskopu lub komputerowego systemu obrazowania i analizy, pod kątem zmian ich wyglądu (patrz - rysunek obok).

Jak podaje się wyniki?

Wyniki badań laboratoryjnych pobranych od Ciebie ko¬mórek są zazwyczaj przesyłane do Twojego lekarza prowadzącego lub będziesz musiała sama odebrać je z laboratorium. Większość badań zawiera sformułowa¬nie: wyniki testu - negatywne albo cytologia - w nor¬mie, co oznacza, że nie stwierdzono zmian w wyglądzie komórek. Wyniki odbiegające od normy są określane zgodnie z ustalonym kluczem, opisującym poziom za¬obserwowanych zmian wyglądu komórek. Zakres zmian zawiera się w granicach „niewielkie - zaawansowane" i najczęściej określany jest odpowiednią kombinacją liczb i liter. Twój lekarz poinformuje Cię, jeśli wyniki Twoich badań cytologicznych będą odbiegać od normy i ewentualnie podejmie decyzję o dalszym leczeniu.

Wyniki moich badań cytologicznych odbiegają od normy. Czy to oznacza, że mam raka?

Zazwyczaj nie. Dlatego nie wpadaj w panikę, jeśli wyniki badań cytologicznych Twoich komórek odbiegają od normy. Wiele czynników może spowodować, że komórki szyjki macicy mo¬gą wykazywać cechy odbiegające od normy. Często zmiany te ustępują samoistnie, bez żad¬nego leczenia. Prócz tego, wymazy są tylko badaniami przesiewowymi, które nie dają precyzyjnych, jednoznacznych wyników i wiele z nich okazuje się „fałszywymi alarmami". Nie¬mniej, jeśli wynik Twoich badań jest pozytywny (obecność zmian), należy koniecznie wyjaśnić ich przyczynę. Najczęstszą przyczyną zmian komórek szyjki macicy jest zarażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). HPVjest wirusem przenoszonym drogą płciową i zazwyczaj powo¬duje pojawianie się brodawkowatych zmian na narządach płciowych (tzw. kłykcin). Zarażenie niektórymi typami HPV może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, a zatem nie należy lekceważyć tego zagadnienia i należy porozmawiać z z lekarzem na temat najlepszych form zapobiegania i ewentualnych możliwości leczenia w przypadku zarażenia.

Jak mogę się chronić przed zakaxeniem HPV i rakiem szyjki macicy?

Ryzyko rozwoju raka lub zarażenia HPV zależy od wielu czynników, lecz przede wszystkim od zachowań seskualnych. Ryzyko zarażenia się HPV i rakiem wzrasta jest tym większe, im większa jest liczba Twoich partnerów lub partnerek Twojego partnera. Możesz znacznie zmniejszyć ryzyko choroby praktykując abstynencję (powstrzymywanie się od seksu) lub współżyjąc płciowo tylko z jednym, stałym partnerem. Męskie prezerwatywy lateksowe choć nie eliminują całkowicie ryzyka zarażenia HPV, jednak chronią przed nim bardzo skutecznie.