Seminogram

jest podstawowym badaniem w diagnostyce męskiej niepłodności. Badanie to pozwala ocenić liczbę plemników, ich jakość, a także aktywność według normy która jest ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dzięki otrzymanemu wynikowi można opisać ogólne parametry nasienia takie jak: czas upłynnienia, objętość, lepkość, wygląd ejakulatu, pH, odsetek żywych i ruchliwych, liczbę plemników na 1 ml nasienia, ogólną liczbę plemników w ejakulacie. Pacjent otrzymuje wynik po 4 dniach roboczych

Jak się przygotować do badania nasienia?

  Przed badaniem wymagany jest od 3-5 dni (nie mniej nie więcej) okres abstynencji seksualnej
  Na 3 do 5 dni nie należy pić alkoholu
  Nasienie należy oddać bezpośrednio do sterylnego pojemnika, który pacjent otrzymuje przed badaniem

Jak wygląda badanie nasienia?

Warunki w jakich przechowane jest nasienia ma istotny wpływ dla późniejszej interpetacji wyniki, dlatego też nasienie oddawane jest bezpośrednio podczas wizyty w placówce w specjalnie przygotowanym pokoju. W IVIMED stworzyliśmy naszym pacjentom komfortowe warunki do oddania nasienia. Pokoje są zamykane na klucz, są wyposażone w łazienki, podczas badania pacjentowi może towarzyszyć partnerka. Nasienie oddaje się bezpośrednio do sterylnego pojemnika, który przed badaniem otrzymasz w laboratorium.